Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Portal Dalje.com ви позволява да използвате услугите и съдържанието на вашия портал в съответствие с Условията за ползване по-долу. Условията за ползване се отнасят за цялото съдържание и услугите на Dalje.com

С използването на която и да е част от Портала Dalje.com и всички негови части се счита, че потребителите са запознати с тези Условия и всички рискове, произтичащи от използването на този Уебсайт и се съгласяват да използват съдържанието и платформата на този Уебсайт изключително за лична употреба и по свое усмотрение.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРАВА НА АВТОРИТЕ

Порталът Dalje.com се състои от собствено съдържание, съдържание на новинарски агенции, почетни сътрудници, бизнес или медийни партньори и рекламодатели. Съдържанието може да бъде публикувано от регистрирани потребители на порталния клуб на Dalje.com.

Потребителите и авторите, които публикуват съдържание на портала Dalje.com, ще позволят на Томислав Галович като собственик на портала (марка, cms, домейн, съдържание) неограничени права за публикуване и разпространение на такова съдържание (текстови, визуални и аудио материали, база данни и код на разработчика). не е договорено друго с притежателите на авторското право. Неразрешеното използване на която и да е част от портала без разрешение на притежателя на авторските права се счита за нарушение на авторското право на портала Dalje.com и подлежи на съдебно дело.

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ

Асоциацията Javno като издател на портала Dalje.com добросъвестно и с намерение осигурява използването на съдържанието на портала Dalje.com. Всички посетители имат право да използват съдържанието безплатно, освен ако не нарушават условията за ползване.

Dalje.com си запазва правото да променя и прекратява всяко съдържание или услуги на портала без предизвестие. В допълнение към собственото си съдържание на портала Dalje.com има и съдържание на рекламодателя и линкове към други сайтове.

Вие използвате цялото съдържание на портала на свой риск и Dalje.com не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от използването.

Бизнес взаимоотношенията между посетителите и рекламодателите в и извън портала Dalje.com са само въпрос на бизнес споразумение между посетители и рекламодатели. Dalje.com не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от нейната реклама на нейния портал.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Dalje.com уважава поверителността на своите потребители и посетители на портала. Данните от процеса на регистрация и други потребителски данни няма да бъдат разкривани на трето лице от Dalje.com. Данните за потребителите няма да бъдат достъпни за трета страна, освен ако това задължение е регламентирано от закона.

Dalje.com може, в съответствие със закона, да събира конкретна информация за клиента, получена по време на ползването на Портала (изключително компютърни данни и данни от интернет доставчик). Данните от Dalje.com ще бъдат използвани за по-нататъшно усъвършенстване на портала и неговото съдържание, както и за персонализирането му към посетителите, които го посещават.

Dalje.com също разполага с рекламни карета на Google на портала, които също могат да получат информация за потребителите на портала на уебсайта на рекламния код, както и с цел подобряване на неговото рекламно съдържание. Google събира тези данни при събирането на такива данни Правила за поверителност .

Dalje.com се ангажира да защитава неприкосновеността на потребителите на портала, освен в случай на сериозно нарушение на портала Dalje.com или незаконна дейност на потребители.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Потребителите на портала Dalje.com са строго забранени:

- публикуване, изпращане и обмен на съдържание, което нарушава съществуващите хърватски и / или международни закони, съдържание, което е обидно, вулгарно, заплашително, расистко или шовинистично.

- публикуване, изпращане и обмен на информация, която посетителят знае или предполага, че са неверни и чието използване може да причини вреда на други потребители

- невярно представяне или представителство от името на друго юридическо или физическо лице

- съзнателно публикуване, изпращане и обмен на съдържание, което съдържа вируси или подобни компютърни файлове или програми, предназначени да унищожат или ограничат работата на всеки компютърен софтуер и / или хардуер и телекомуникационно оборудване

- събиране, съхраняване и публикуване на лична информация на други посетители на портала и потребителите

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

С влизането си в клуба на портала Dalje.com, потребителите получават определени права, които нямат други посетители на портала, изброени на страниците на клуба. Член на клуба може да стане посетител, който преминава процеса на регистрация.

Потребителят може да се регистрира само в клуба със своето истинско име и фамилия. Изключения от това правило могат да бъдат одобрени само от директора, уеб администратора или редактора на портала.

За цялото публикувано съдържание под определено потребителско име е отговорен само потребителят, който го използва.

Dalje.com си запазва правото да прекрати или откаже достъп до сметката и / или една или повече услуги, за които потребителят е регистриран без предизвестие и / или обяснение.

Dalje.com не носи отговорност за вредите, произтичащи от премахването на потребителския акаунт и / или една или повече от услугите, за които потребителят е регистриран.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА

Dalje.com си запазва правото да променя тези Условия за ползване по всяко време и не носи отговорност за възможните последствия от такива промени. Тези промени влизат в сила чрез публикуване на тези уеб сайтове.