отпечатък

Главен редактор: Томислав Галович

Уеб администратор: Мирослав Алкович

Маркетинг: Дражен Брасник

Издател: Misli javno jdoo

Štefanićeva 5, Загреб

Хърватия

Контакт: marketing@dalje.com