MIROGOJ, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

SELAM MAHIC (92) 14.02.16 10: 50
ВЛАДИМИР ТИСАЙ (67) 15.02.16 11: 40
Анка Шачич (89) 15.02.16 12: 30
ANĐELKO SENIĆ (86) 14.02.16 13: 20
VESNA GLOGOVIĆ (67) 12.02.16 14: 10
НЕВЕНКА САЧЕР (62) 13.02.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

MARIJA ZORIČIĆ (65) 13.02.16 11: 20
MIRA FIŠTER (78) 13.02.16 12: 10
DRAGUTIN КЕРАМИКА (85) 14.02.16 12: 50
(77) 15.02.16 13: 35
ФРЕНСКА СТРУКТУРА (79) 12.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 17.02.2016.

Име на годината на годината на смъртта

Штефака Бегович (67) 14.02.16 10: 55
ЙОСИПА ПОПОВИЧ (84) 14.02.16 11: 35
АЛОЖЗИЯ ФАРКАШ (79) 15.02.16 12: 15
EVELIN СКУЛТ (84) 13.02.16 12: 55
LADY TESLA (83) 12.02.16 13: 40
ФЕРДИНАНД ВИДОВИЧ (85) 12.02.16 14: 20
MIROŠEVAC, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

МАРИЯ САБОЛЕК (83) 13.02.16 13: 20
BISERKA REGVAT (68) 14.02.16 14: 10
ВЛАДИМИР ГОРСКИ (82) 14.02.16 15: 00

MARK.POLJE, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН ЧИКАК (80) 15.02.16 12: 30
КОЛЕДЕН ПЕТРОВ (68) 12.02.16 13: 20
МУХАМЕД САВИЧ (37) 11.02.16 14: 10

G.VRAPÈE, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ДРАГИЦА СТАРЕШИНИЧ (96) 11.02.16 15: 00

REMETE, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАНКА КРНАРИЧ (79) 15.02.16 15: 00

JAKUŠEVEC, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

JAGICA KUZMEC (77) 14.02.16 15: 00

SV.KLARA, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ВЛАДО УГРИН (59) 13.02.16 13: 00

LUČKO, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

КАТАРИНА ВОЛОДЕР (64) 14.02.16 11: 00

GRANEŠINA, 17.02.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

КРЕШО НОВОСЕЛ (61) 14.02.16 15: 00