MIROGOJ, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ВЛАДИМИР БАТИЧ (92) 19.02.16 12: 30
СОФИЯ TRBOJEVIC (91) 19.02.16 13: 20
ФРАНСИСКА ВОДЕЛШЕК (88) 18.02.16 14: 10
АЛЕКСАНДЪР КОСИЧЕК (93) 18.02.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

Яна Мишкек (84) 19.02.16 11: 20
КАТАРИНА ФРАНЧИЧ (82) 19.02.16 12: 10
ИВАН ВУЖИЧ (76) 18.02.16 12: 50
ЖЕЛИМИР ШТИМАК (76) 19.02.16 13: 35
VIŠNJICA CELIĆ (72) 18.02.16 14: 30
ZDRAVKO VUGRINEC (33) 20.02.16 15: 15

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 23.02.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ДЖОРДЖЕ СТАМЕНОВИЧ (81) 19.02.16 10: 55
БРАНКО ПИЗЕНТ (89) 19.02.16 11: 35
61 (17.02.16) 12 55: XNUMX
ДРАГИЦА ДОРДЕВИЧ (86) 17.02.16 14: 20

MIROŠEVAC, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

БРАНКО ПОНГРАК (68) 18.02.16 12: 30
ЛЕО ПЕТРИЧ (77) 21.02.16 13: 20
SELMA KAFEDŽIĆ (31) 20.02.16 14: 10

MARK.POLJE, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ANTO SITUM (80) 21.02.16 11: 40
ЯСНА ИВАНЧИЧ (59) 21.02.16 12: 30
СТОП BALUG (74) 21.02.16 13: 20
TANJA KEKIĆ (41) 19.02.16 14: 10
ANA GOSTREC - МИКОВИЧ (89) 19.02.16 15: 00

STENJEVEC, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

BISERKA POSAVEC (78) 18.02.16 15: 00

G.VRAPÈE, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

VID CVETKOVIĆ (78) 21.02.16 13: 00

BREZOVICA, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

КАТИКА СЛИВЪР (78) 20.02.16 15: 00

ŠESTINE, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ДУБРАВКО ДЖУРАНЕЦ (65) 21.02.16 15: 00

RESNIK, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

КАТАРИНА ЯНЖАНИН (92) 20.02.16 13: 00

DONJA MAJOR, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

STJEPAN HASNEK (83) 21.02.16 15: 00

KAŠINA, 23.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

СЛАВКО КУЧИШ (84) 21.02.16 13: 00