MIROGOJ, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

РУДОЛФ ЛОВРЕНЧИЧ (80) 20.02.16 14: 10
МАРИЯ ПАПП (62) 19.02.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ĐURO BALOG (68) 20.02.16 10: 40
ДРАГУТИН ЯКОПОВИЧ (66) 21.02.16 11: 20
ЗДЕНКО ПЕРКОВИЧ (51) 21.02.16 12: 10
НИКОЛА БРКИЧ (62) 20.02.16 12: 50
ИВАН КАР (82) 20.02.16 13: 35
ЖЕЛЬКО ЯСИЧ (61) 20.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 24.02.2016.

Име на годината на годината на смъртта

STANKA POŽAR (63) 21.02.16 11: 35
СЛАВКО ЮГ (76) 20.02.16 12: 15
БОРИС ПОВРЖЕНИЧ (51) 19.02.16 13: 40
КРАТКА ХОРВАТ (70) 19.02.16 14: 20

MIROŠEVAC, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

KATICA ERDELEC (80) 21.02.16 12: 30
Лист GOJEVIC (79) 22.02.16 13: 20
Нада Бакарич (74) 19.02.16 14: 10
ЯДРАНКА ДОРДЕВИЧ (59) 20.02.16 15: 00

MARK.POLJE, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

АНТО ДЖОЛАН (75) 22.02.16 13: 20
ANICA BRICO (83) 20.02.16 14: 10

STENJEVEC, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

СВЕТЛИНА БОЛФАН (83) 22.02.16 15: 00

RESNIK, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

MIJO GRIZELJ (80) 21.02.16 13: 00

SV.KLARA, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

BARICA PRŠIR (74) 20.02.16 13: 00

LUČKO, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

Иван Юг (83) 22.02.16 15: 00

CERJE, 24.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ДЖОЗИП БОЖНИЧИЧ (76) 21.02.16 13: 00
СТИПО УЗУНОВ (76) 21.02.16 15: 00