MIROGOJ, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

БРАНКО БЕЛАВИЧ (65) 23.02.16 10: 50
ЗДРАВКА МАРТИНОВИЧ (71) 24.02.16 11: 40
DRAGICA KOVAČIĆ (84) 20.02.16 12: 30
САВО ПОДГОРНИК (94) 22.02.16 13: 20
ДЖУРДИЦА ЗАМАН (81) 17.02.16 14: 10

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

КРУНО КРУМПЕК (34) 23.02.16 10: 40
Хрвое Палчич (68) 23.02.16 11: 20
ГОРДАНА ПИХЛЕР ЮРКОВИЧ (67) 24.02.16 12: 10
NADA IVŠIĆ (94) 22.02.16 12: 50
ВЛАДИМИР КРАЙЧАР (69) 23.02.16 13: 35
ЧЕСТОТЕН LANG (70) 23.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 26.02.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ZORA OBRADOVIĆ (77) 24.02.16 12: 15
БОЖАН РАДЕКИ (35) 23.02.16 12: 55
ГОРАН РОСИЧ (53) 21.02.16 13: 40
БЛАНКА ТУДА (88) 24.02.16 14: 20

MIROŠEVAC, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

VIKTOR KULUNDŽIĆ (87) 23.02.16 12: 30
SINIŠA GRGEC (51) 23.02.16 13: 20
JOSIP КАМЕРА (91) 23.02.16 14: 10
ЙОЗО КРАЙНОВИЧ (81) 24.02.16 15: 00

MARK.POLJE, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

MARA MRKONJIĆ - РУЖИЦ (77) 23.02.16 10: 00
ПЕРО БЕРИК (65) 24.02.16 10: 50
Лазар Джурджевич (63) 23.02.16 11: 40
РУЖИЦА НОВОСЕЛ (77) 23.02.16 12: 30
Любовта на MINARIK (85) 24.04.16 13: 20
Анто Биланович (45) 24.02.16 14: 10

G.VRAPÈE, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ANA MAJDAK (83) 24.02.16 15: 00

ŠESTINE, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

КАТАРИНА БАШИК (83) 19.02.16 15: 00

DONJA MAJOR, 26.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

Джуро Кракъл (70) 24.02.16 15: 00