MIROGOJ, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

DANICA DUKOVAC (82) 25.02.16 12: 30
БОРИС БАЛИЙ (75) 24.02.16 13: 20

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ĐURĐICA TUMPA (84) 24.02.16 12: 10
DRAGICA MLINARIĆ (89) 23.02.16 12: 50
КРЕШИМИР ЯКОПЧИЧ (85) 25.02.16 13: 35
ВЛАДО ПЕТЕК (85) 25.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 29.02.2016.

Име на годината на годината на смъртта

MILKA ĐUĐAR (86) 24.02.16 11: 35
АЛЕКСА ЛЕТИЧ (90) 25.02.16 12: 15
ANA BISERKA PREŠIĆ (83) 24.02.16 12: 55
IVICA LACKOVIĆ (67) 24.02.16 13: 40
ВЛАДИМИР КРИЖАНИЧ (79) 24.02.16 14: 20

MIROŠEVAC, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

БОГДАНА ГЛУШЧЕВИЧ (82) 25.02.16 10: 50
ЗДЕНКА БОГАДИ (89) 25.02.16 11: 40
АНА ЙОВИЧ (89) 25.02.16 12: 30
ИВАН МАРИЧЕВИЧ (81) 24.02.16 13: 20
МИРОСЛАВА БИЖЕЛЧИЧ (85) 24.02.16 14: 10
НИКОЛА МИЛЕТИЧ (80) 25.02.16 15: 00

MARK.POLJE, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ДРАГА ВРТАРИЧ (79) 26.02.16 13: 20
NADA FIŠTER (67) 25.02.16 14: 10

STENJEVEC, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

Анка ШИМРАК (90) 25.02.16 15: 00

G.VRAPÈE, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

DAMIR DEMŠER (57) 25.02.16 13: 00

K.KRALJEVEC, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ANA MATIČEK (94) 25.02.16 13: 00

RESNIK, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

NADICA VRBANEC (77) 25.02.16 15: 00

LUČKO, 29.02.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ANTUN HOLJAK (84) 24.02.16 15: 00