MIROGOJ, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ДЖУРДИЦА БУРИЦ (74) 27.02.16 10: 50
Кейт Памър (96) 27.02.16 11: 40
МАРИЯ БУСИЯ (94) 26.02.16 12: 30
БРАНИСЛАВ РОЗИЧ (77) 25.02.16 13: 20
DRAGICA BALTORIĆ (85) 24.02.16 14: 10
LUCA KRPAN (90) 26.02.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

НИКОЛА СУДАР (84) 28.02.16 12: 50
Роберто Некич (72) 26.02.16 13: 35
ЗЛАТКО БЛАЖЕК (63) 27.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 1.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ANĐELKA PERICA (89) 27.02.16 10: 15
ИВАНКА ГРУБИЧ (81) 26.02.16 10: 55
БРАНКА МАСНЯК (84) 26.02.16 11: 35
ВЛАДИМИР МУИЧ (79) 24.02.16 12: 15
JOSIP КАМЕРА (67) 25.02.16 12: 55
Драгица Матакович (85) 07.02.16 13: 40
ПЕТЪР ЛОНЧАР (90) 26.02.16 14: 20

MIROŠEVAC, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ANKICA GRGETIC (71) 25.02.16 10: 50
МАРИЯ СЛАБИНАК (91) 26.02.16 11: 40
КАТА СКЕНЕР (76) 26.02.16 12: 30
ПАВЛИНА ЗУБАЛЬ (84) 25.02.16 13: 20
ANA LENDVAJ (66) 23.02.16 14: 10
КАТА КРАНЖЧЕЦ (89) 24.02.16 15: 00

MARK.POLJE, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

DRAGUT TAGLIARETTI (75) 28.02.16 12: 30
МАРКО ЛУКИЧ (79) 26.02.16 13: 20
ДАНИКА ТАНКОСИЧ (80) 27.02.16 14: 10
Себастиан Галич (26) 25.02.16 15: 00

STENJEVEC, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

Штефа Капек (79) 26.02.16 15: 00

BREZOVICA, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

MIJO TOMIC (80) 26.02.16 13: 00

K.KRALJEVEC, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

FRANJO HOBOLIC (86) 25.02.16 15: 00

ŠESTINE, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

МАРИНКО ХРКАЧ (59) 25.02.16 13: 00
NADA BITERS (77) 27.02.16 15: 00

RESNIK, 1.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАНКА МЕСТРОВИЧ (69) 25.02.16 15: 00