MIROGOJ, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ANTE WALL (69) 01.03.16 10: 00
Миле Халим (77) 02.03.16 10: 50
Дамир Томичич (69) 02.03.16 12: 30
КЕДОМИР КАНДИЧ (74) 02.03.16 13: 20
NADA FABER (76) 29.02.16 14: 10

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

КОЛЕДЕН ШВАБ (83) 02.03.16 10: 00
DRAGICA HILC (83) 01.03.16 12: 10
STJEPAN DEVERIĆ (65) 01.03.16 12: 50
ИЛИЯ TOVERNIĆ (46) 29.02.16 13: 35
ДЖУРО МИЛЯНИЧ (74) 29.02.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 4.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта

RANK LIPERT (88) 01.03.16 10: 15
ЗОРКА КАРЛОВИЧ (88) 01.03.16 10: 55
Емин Рекич (72) 29.02.16 11: 35
ФИЛИП МАНДУРИК (86) 27.02.16 12: 55
ЧЕРВЕН АХЕЛ (93) 29.02.16 13: 40
МАРГАРИТА ХРЕБИНЕК (75) 29.02.16 14: 20
MIROŠEVAC, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН CMREČNJAK (80) 29.02.16 10: 00
Стич OGORELEC (78) 02.03.16 10: 50
Мирослав Давидович (62) 01.03.16 11: 40
IMBRO KLJAK (81) 28.02.16 12: 30
FRANJO HASILO (79) 28.02.16 13: 20
BELLIAN RUG (78) 28.02.16 14: 10
ПЕТЪР ТОМУРАД (82) 01.03.16 15: 00

MARK.POLJE, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН ПАВЛИЧ (74) 02.03.16 11: 40
ИВКА БАРУЧИЧ (83) 02.03.16 12: 30
MATO BREŠKIĆ (66) 01.03.16 13: 20
ЯГА БАНОВИЧ (80) 29.02.16 14: 10

ODRA, 4.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта погребение uu

МОЛОКО КОЛЕДА (92) 29.02.16 15: 00

SV.KLARA, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН МАЛКОЧ (52) 29.02.16 13: 00

GRANEŠINA, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (87) 01.03.16 13: 00
ВЛАДО СЪНЕК (61) 02.03.16 15: 00

JAKUŠEVEC, 4.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАН КУЗМЕК (77) 02.03.16 11: 00