Четвъртък 17.3.2016.

MIROGOJ, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ИВАНКА БАРБИК (83) 12.03.16 13: 20
ДАРКО САКАР (66) 14.03.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ИЛИЯ ЦВЕТКОВИЧ (89) 14.03.16 11: 20
ДЪСКА ZDOLC (88) 14.03.16 12: 10
ИВАН ВДОВИЧ (75) 12.03.16 12: 50
JURAJ ROGIĆ (80) 14.03.16 13: 35
ГОРДАНА ДРУШКОВИЧ (55) 13.03.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 17.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта

МИХАЙЛО БОШНЯК (59) 12.03.16 10: 15
ХАТИД КЪЩА (68) 13.03.16 11: 35
ИСКРА ПОЛЯК (74) 12.03.16 12: 15
Винко Кукич (78) 12.03.16 12: 55
STANISLAVA VUKSAN (89) 12.03.16 13: 40
Милан Джоунс (77) 14.03.16 14: 20

MIROŠEVAC, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

(58) 12.03.16 11: 40
КОЖЕНА КОЖА (63) 12.03.16 12: 30
Антония Беришич (42) 14.03.16 13: 20

MARK.POLJE, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ЗОРКА МАРИК (54) 16.03.16 10: 00
STJEPAN BAŠNEC (79) 13.03.16 10: 50
ХАНКА АХМЕТОВИЧ (54) 14.03.16 11: 40
РОБЪРТ ГАЛ (39) 12.03.16 12: 30
Осман Беганович (52) 14.03.16 13: 20
МАРИЯ ХАНЖЕК (82) 13.03.16 14: 10

G.VRAPÈE, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

DANICA BITUH (84) 14.03.16 15: 00

BREZOVICA, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ANA HORVATIĆ (81) 15.03.16 13: 00

ODRA, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

Милка Наглич (87) 13.03.16 15: 00

GRANEŠINA, 17.03.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ГУМЕН ЛИСТ (91) 15.03.16 15: 00

ПЛАНИНА ДОНЯ, ХНУМХ.

Име на погребението на Деня на смъртта

STJEPAN PUČEK (79) 14.03.16 13: 00