MIROGOJ, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ГОРДАНА МЛИНАРИК КРЖИЦ (79) 17.03.16 11: 40
ВИЕКОСЛАВА КРИЗМАНИЧ (84) 18.03.16 12: 30
ГОРДАНА ВИЛФАН (64) 17.03.16 13: 20
МАРКО ТЪРЛ (81) 18.03.16 14: 10
ANTE SEKULIC (95) 18.03.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ВИЕКОСЛАВ СЛИВШЕК (94) 19.03.16 11: 20
ДЖУРДИЦА КОДРИЧ (75) 18.03.16 12: 10
МАРИАН ЖУПРИНИЧ (74) 18.03.16 12: 50
DRAGICA ŠIMIĆ (67) 17.03.16 13: 35
VLAHO LJUBIŠIĆ (86) 16.03.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 22.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ANKA VUJASINOVIĆ (82) 19.03.16 10: 55
DRAGICA CLARIC (90) 19.03.16 11: 35
МАРИЯ КОЛЕТИЧ (85) 18.03.16 12: 15
STJEPAN SLOVIĆ (80) 18.03.16 12: 55
KATICA MARKUŠIĆ (72) 17.03.16 13: 40
ФРАН РАПОТЕК (48) 15.03.16 14: 20
MIROŠEVAC, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

АНТОНИЯ ФИЛКО (84) 19.03.16 10: 50
JOVAN RADOSAVLJEVIĆ (73) 18.03.16 11: 40
ОЛГА КУЗМАНОВ (86) 18.03.16 12: 30
Штефания Иванчич (94) 18.03.16 13: 20
ANA RUBIL (86) 19.03.16 14: 10
JOSIP VIHNAN (85) 18.03.16 15: 00

MARK.POLJE, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ИВАН ФУМИЧ (71) 20.03.16 11: 40
ГОЙКО ЧОРАШ (65) 19.03.16 12: 30
ИВКА КОЛЕНИК (82) 19.03.16 13: 20
Стан Рускова (75) 18.03.16 14: 10
МИКО ИВАНОВИЧ (90) 19.03.16 15: 00

G.VRAPÈE, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ДРАГУТИН КРАЛЖ (83) 18.03.16 15: 00

REMETE, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

МИРКО ШОШИЧ (75) 19.03.16 15: 00

ODRA, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

STJEPAN HOJAN (72) 18.03.16 15: 00

GRANEŠINA, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

СЛАВИКА ЖУГЕЦ (87) 19.03.16 15: 00

CERJE, 22.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

DRAGICA BEAD GODEC (92) 19.03.16 15: 00