MIROGOJ, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ЗВОНКО ГЕРМ (67) 25.03.16 12: 30
МАРИЦА ВЕНА (78) 23.03.16 13: 20
Пръстен SEKALEC (59) 22.03.16 14: 10

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ИВАН ХАЛЕК (80) 24.03.16 11: 20
МИЛЖЕНКО ОЖБОЛТ (68) 24.03.16 12: 10
ДАРКО САБОЛИК (85) 23.03.16 12: 50
МЛАДЕН ШИПУШ (66) 22.03.16 13: 35
КАТАРИНА ПУКО (85) 22.03.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 29.03.2016.

Име на годината на годината на смъртта

VERA DRLJANAC (79) 23.03.16 10: 55
БРАНКО УКРОПИНА (94) 23.03.16 11: 35
ИВАН КЛАНАК (95) 22.03.16 12: 15
Дамир Петрак (57) 21.03.16 12: 55
ANKA NOVAK (88) 24.03.16 13: 40
ЗДЕНКА ВУКОВИЧ (82) 21.03.16 14: 20
STJEPAN NEŽIĆ (58) 23.03.16 15: 00
МАРИЯ КОВАЧЕВИЧ (90) 24.03.16 15: 40

MIROŠEVAC, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ДЖОСИП ДУМБОВИЧ (76) 23.03.16 10: 50
ZLATA KIŠUR (74) 24.03.16 11: 40
ANICA DURLEN (91) 23.03.16 12: 30
БОРИС ГОРНИК (86) 23.03.16 13: 20
Зденка Миленович (90) 21.03.16 14: 10
ЖЕЛЬКА ЖУТИЧ (60) 24.03.16 15: 00
ГОРДАН ХЛУПИЦ (52) 25.03.16 15: 50

MARK.POLJE, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

АРМИН АНИЧ (66) 24.03.16 12: 30
ДРАГИКА ЛУКАЧ (82) 24.03.16 13: 20
JAGICA NOVAK PERJANEC (72) 24.03.16 14: 10

G.VRAPÈE, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

ЗДРАВКО ГРИЖИЧ (63) 23.03.16 13: 00

ODRA, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

СТАНИСЛАВ КРАЛЕВИЧ (85) 23.03.16 13: 00

SV.KLARA, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

MATILDA VLAŠIĆ (85) 19.03.16 15: 00

CUČERJE, 29.03.2016.

Име и фамилия на годината Денят на смъртта Погребението в

МИЛАН ХУКМАН (87) 24.03.16 13: 00
БАРБАРА СРУК (95) 23.03.16 15: 00