MIROGOJ, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

JOSIP GJURAN (93) 01.05.16 11: 40
VILMA RAMROT (86) 01.05.16 12: 30
ТОМИСЛАВ ВАЛЕНТИЧ (47) 01.05.16 14: 10
Мира Бенчич (72) 30.04.16 15: 00
МАРКО ИВЕЗИК (79) 29.04.16 15: 50

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

НИКОЛА БЕКО (83) 02.05.16 10: 00
РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА (83) 01.05.16 10: 40
РЕНАТА ВРБАНИЧ (63) 01.05.16 11: 20
ANA TERZIĆ (91) 30.04.16 12: 10
ANTE JELAVIĆ (81) 01.05.16 12: 50
Томислав Шикич (82) 30.04.16 13: 35
ИВАН ХАРАПИН (80) 30.04.16 14: 30
ДАРИНКА ИВЕЗИЧ (76) 02.05.16 15: 15
МЕЛИТА МАРАКОВИЧ (68) 03.05.16 16: 00

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 5.05.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ИВАН ГОБАК (80) 01.05.16 10: 15
Елизабета Каурич (81) 01.05.16 10: 55
ПАВКА МЛАДЕНОВИЧ (78) 01.05.16 11: 35
КАРОЛА ЯНЕШ (70) 29.04.16 12: 55
КОЛЕДА (83) 29.04.16 13: 40
ВЕСНА БОРЖАНОВ (57) 28.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

Девет перков (88) 02.05.16 10: 50
LJILJANA BRTKA (64) 02.05.16 11: 40
МАРИЯ ПАВЛОВИЧ (78) 01.05.16 12: 30
МАНДА БАРАНЕК (81) 30.04.16 13: 20
Мария Али (78) 28.04.16 14: 10
IVAN BLAŽIČKO (65) 30.04.16 15: 00
ANA ŠTEFIĆ (90) 02.05.16 15: 50

MARK.POLJE, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

Драгутин куркик (77) 02.05.16 11: 40
Милан Станиша (89) 02.05.16 12: 30
TOMA NOVAČIĆ (87) 30.04.16 13: 20
СВЕТИСЛАВ ЛУКАЧЕВИЧ (56) 30.04.16 14: 10

MARKUŠEVEC, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

PEPICA PATALEN (85) 02.05.16 15: 00

K.KRALJEVEC, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

LUCA BARIŠIĆ (80) 29.04.16 13: 00

ODRA, 4.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ДОМИНКО ЛЮБАС (75) 30.04.16 15: 00