Mirogoj (gradskagroblja.hr)

MIROGOJ, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ДЖОРДЖЕ МИЛИЧЕВИЧ (92) 02.05.16 14: 10
ТЕРЕЗИЯ ЦЕРОВЕЧКИ (82) 02.05.16 15: 00

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

НИКОЛА БЕКО (83) 02.05.16 10: 00
РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА (83) 01.05.16 10: 40
РЕНАТА ВРБАНИЧ (63) 01.05.16 11: 20
ANA TERZIĆ (91) 30.04.16 12: 10
ANTE JELAVIĆ (81) 01.05.16 12: 50
Томислав Шикич (82) 30.04.16 13: 35
ИВАН ХАРАПИН (80) 30.04.16 14: 30
ДАРИНКА ИВЕЗИЧ (76) 02.05.16 15: 15
МЕЛИТА МАРАКОВИЧ (68) 03.05.16 16: 00

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 5.05.2016.

Име на годината на годината на смъртта

ИВАН ГОБАК (80) 01.05.16 10: 15
Елизабета Каурич (81) 01.05.16 10: 55
ПАВКА МЛАДЕНОВИЧ (78) 01.05.16 11: 35
КАРОЛА ЯНЕШ (70) 29.04.16 12: 55
КОЛЕДА (83) 29.04.16 13: 40
ВЕСНА БОРЖАНОВ (57) 28.04.16 14: 20

MIROŠEVAC, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ANTONIJA KAŠAJ (75) 01.05.16 15: 00

MARK.POLJE, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

STJEPAN GRGIĆ (72) 30.04.16 13: 20
ANICA GLAVAŠ FRANJIĆ (71) 02.05.16 14: 10

SV.KLARA, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

STJEPAN FAJNKOTIĆ (57) 01.05.16 15: 00

LUČKO, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

MIRICA POŽGAJ (63) 30.04.16 10: 00
CECILIJA TENŠEK (75) 01.05.16 13: 00

CUČERJE, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

(82) 02.05.16 13: 00

CERJE, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ГУМЕН АСПЕКТ (90) 03.05.16 13: 00

MORAVČE, 5.05.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

AGNEZA ZENTNER (95) 03.05.16 15: 00