Заседание на Общинската асамблея 20. Октомври 2016. година. Снимка: dalje.com