КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

Томислав Перишич (88) 11.12.16 10: 00
РАНКО ЦИРИК (81) 10.12.16 10: 40
MATILDA NOVAČIĆ (87) 11.12.16 11: 20
ЛАЗАР ВАСИЛЕВИЧ (82) 11.12.16 12: 10
ИВАН МАЧЕК (76) 11.12.16 12: 50
НОЩНА КЛЮЧ (91) 10.12.16 13: 35
БОЖИДАР МАРКОВИЧ (74) 11.12.16 14: 30

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 15.12.2016.

Име на годината на годината на смъртта

МЛАДЕН МЕРКАШ (70) 11.12.16 10: 15
РОЗАЛИЯ ФЕРЕНС (84) 09.12.16 10: 55
ГРУЗИЯ ИВКОВИЧ (95) 12.12.16 11: 35
ЖЕЛКА БРАТОВЧАК (74) 12.12.16 12: 15
PAULA CRNEKA (93) 11.12.16 12: 55
DUNJA REITZ (67) 11.12.16 13: 40
БОЖИДАР Шарич (86) 10.12.16 14: 20

MIROGOJ, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

БРАНКО РАДИКА (81) 12.12.16 12: 30
ИВАН БЮС (84) 11.12.16 13: 20
VERA WAGMANN (86) 11.12.16 14: 10

MIROŠEVAC, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

Штефака Парадинвич (88) 13.12.16 10: 50
Мара Брашич (90) 13.12.16 11: 40
DRAGICA MANCE (93) 12.12.16 12: 30
ЛЮБОВ ЛАЙТЕР (85) 10.12.16 13: 20
IVICA VOĆA (70) 11.12.16 14: 10
ПЕТЪР МАТИЧ (68) 13.12.16 15: 00

MARK.POLJE, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

JOSIP LEGRADI (72) 12.12.16 12: 30
Миро Мамич (50) 12.12.16 13: 20
Штефака Божичек (63) 12.12.16 14: 10

STENJEVEC, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

IVA ALIĆ (82) 13.12.16 13: 00
ДЖОСИП ШИНТИЦ (78) 13.12.16 15: 00

REMETE, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

МАРИЯ КОЛАР (65) 12.12.16 13: 00

JAKUŠEVEC, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

KATICA GAŠPAREC (75) 12.12.16 13: 00

LUČKO, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ФРАНЖО БАРТОЛИЧ (68) 13.12.16 15: 00

GRANEŠINA, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

ФРЕНСКИ СМОЛЧИЧ (91) 12.12.16 13: 00

MORAVČE, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

МАГДАЛЕНА БИСТРИЦКИ (80) 13.12.16 13: 00
KATICA OTURIJA (95) 13.12.16 15: 00

MARKUŠEVEC, 15.12.2016.

Име на погребението на Деня на смъртта

MARICA HERCEG (92) 14.12.16 15: 00