Център на Cvjetni Square, 7. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк