Центърът на ул. Ткалчичева и Квадратния площад, 7. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк