Илюстрация / Wikipedia Commons

КРЕМАТОРИЯ ВЕЛИКА ДВОРАНА, ХНУМХ.

Име на годината на годината на смъртта

ЛЮБА ПАВЛИЧ (68) 05.01.17 10: 00
ЗДЕНКО МАЖЕРИК (55) 02.01.17 10: 40
ANA LAMEŠIĆ (49) 04.01.17 11: 20
МАРИАН ПЕТРАН (66) 03.01.17 12: 10
БОРИС МЕРВАР (81) 05.01.17 12: 50
ЯДРАНКА ДОГАН БЕРКОВИЧ (64) 02.01.17 13: 35
АНГЕЛИНА ВИНЦЕЛЖ (88) 05.01.17 15: 15

ХИМАТОРИЯ НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕТА, 10.01.2017.

Име на годината на годината на смъртта

БРАНИСЛАВ ИЛИЧ (95) 03.01.17 10: 15
Хелена Тункович (88) 03.01.17 10: 55
NEVENKA PAIĆ ESIH (66) 31.12.16 11: 35
НЕДЕЛЬКО ЧОЛИЧ (85) 01.01.17 12: 15
НАДА ВУКОВА-БОМБЕК (65) 03.01.17 12: 55
IVAN HERCIGONJA (63) 01.01.17 13: 40
СВЕМИР ДЕЛИК (87) 03.01.17 14: 20
KATICA DUPIN (95) 05.01.17 15: 00

MIROGOJ, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

КАТАРИНА ПОПОВИЧ (85) 06.01.17 11: 40
Джуро Томич (88) 05.01.17 12: 30
DANICA HUSNJAK (74) 05.01.17 13: 20
Иван Сунко (73) 06.01.17 14: 10
ANA MITIC (87) 07.01.17 15: 00

MIROŠEVAC, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

ЕКРЕМ КУЛЕНОВ (83) 06.01.17 10: 00
IVICA PRSTAČIĆ (67) 05.01.17 10: 50
МЛЯКО КВАДРАТ (84) 03.01.17 11: 40
ВЕСНА ШПАНИЧ НАУМОВСКИ (56) 05.01.17 12: 30
JELICA PRŠEC (87) 04.01.17 13: 20
ILIJA SUŠIĆ (81) 05.01.17 14: 10
TOMO DRDIĆ (85) 06.01.17 15: 00
LJUBICA RADIĆ (90) 07.01.17 15: 30

MARK.POLJE, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

ВЛАДИМИР ПЕТРИЧЕВИЧ (66) 05.01.17 10: 50
ДРАГУТЕН ЛИСТ (83) 05.01.16 11: 40
МАТО БАБИЧ (69) 03.01.17 12: 30
ИВАН ЛОНЧАР (76) 05.01.17 13: 20
СЕРАФИН БРИСЕВАК (82) 04.01.17 14: 10
JURAJ BAJSIĆ (73) 04.01.17 15: 00

REMETE, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

ПЕТЪР КУРЕК (83) 05.01.17 15: 00

MARKUŠEVEC, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

КАТА КАБРАЖА (77) 05.01.17 13: 00

BREZOVICA, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

LOVRO PAVLEČEK (91) 07.01.17 13: 00

LUČKO, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

Миле Комленов (82) 05.01.17 15: 00

CUČERJE, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

КАТАРИНА ХАДУР (91) 06.01.17 13: 00

CERJE, 10.01.2017.

Име на погребението на Деня на смъртта

АНКИКА ЯРНЕВИЧ (59) 05.01.17 13: 00
ДРАГУТИН ПЕТРАС (92) 06.01.17 15: 00