Центърът на ул. Ткалчичева и площад 14. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк