Центърът в Цветни и Богувич 14. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк