Центърът в Цветни и Богувич 21. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк