Центърът в Цветни и Богувич 28. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк

img_2477-копие img_2484-копие img_2489-копие img_2490-копие img_2502-копие img_2510-копие img_2513-копие img_2516-копие img_2525-копие img_2535-копие img_2540-копие img_2541-копие img_2547-копие img_2550-копие img_2553-копие img_2561-копие img_2570-копие img_2574-копие img_2576-копие img_2578-копие img_2580-копие img_2585-копие img_2593-копие img_2596-копие img_2599-копие img_2611-копие img_2614-копие img_2618-копие img_2622-копие img_2625-копие img_2632-копие img_2633-копие img_2638-копие img_2645-копие img_2646-копие img_2650-копие img_2651-копие img_2654-копие img_2655-копие img_2662-копие img_2666-копие img_2677-копие img_2679-копие img_2684-копие img_2686-копие img_2691-копие img_2694-копие img_2695-копие img_2701-копие img_2703-копие img_2707-копие