Центърът на ул. Ткалчичева и площад 28. Януари 2016. година. Снимка: Катарина Канкеляк

img_2290-копие img_2292-копие img_2294-копие img_2297-копие img_2299-копие img_2300-копие img_2305-копие img_2311-копие img_2317-копие img_2324-копие img_2330-копие img_2333-копие img_2340-копие img_2342-копие img_2344-копие img_2349-копие img_2352-копие img_2354-копие img_2355-копие img_2357-копие img_2361-копие img_2365-копие img_2367-копие img_2372-копие img_2375-копие img_2378-копие img_2382-копие img_2388-копие img_2391-копие img_2393-копие img_2396-копие img_2398-копие img_2403-копие img_2405-копие img_2411-копие img_2416-копие img_2420-копие img_2429-копие img_2432-копие img_2437-копие img_2440-копие img_2443-копие img_2448-копие img_2452-копие img_2456-копие img_2460-копие img_2465-копие img_2473-копие img_2710-копие img_2713-копие img_2717-копие img_2718-копие