Центърът в Цветни и Богувич 04. Февруари 2017. година. Снимка: Катарина Канкеляк

заг