Красотата е в очите на наблюдателя. Видяхте как купувачите виждат Катрин Канцлер. Вижте как ги гледа Емил Миджич. От лентата на обектива на Floral 18. Март 2017. година.