Центърът в Цветни и Богувич 1. Април 2017. Снимка: Катарина Канкеляк