Центърът на площада и Ткалча 1. Април 2017. Снимка: Катарина Канкеляк