Центърът в Цветни и Богувич 8. Април 2017. Снимка: Катарина Канкеляк