Центърът в Цветни и Богувич 25. Март 2017. Снимка: Катарина Канкеляк