Центърът на площада и Ткалча 18. Март 2017. година. Снимка: Катарина Канкеляк