Центърът в Цветни и Богувич 11. Март 2017. Снимка: Катарина Канкеляк