Центърът в Цветни и Богувич 22. Април 2017. Снимка: Катарина Канкеляк