Центърът в Цветни и Богувич 13. Май 2017. Снимка: Катарина Канкеляк