Центърът на площада и Ткалча 20. Май 2017. Снимка: Катарина Канкеляк