Центърът в Цветни и Богувич 20. Май 2017. Снимка: Катарина Канкеляк