Новоплетената полска двойка Йоанна и Михал избраха Хърватия за първия си съвместен празник. В нашия прекрасен ден те останаха на 10 дни и напуснаха последния ден, за да посетят Загреб. Беше хубаво, забавно и горещо.