Американският Трей пристигна в неделя в Загреб. Тук тя остава кратка, но възнамерява да посети крайбрежието, както и други страни, както казва бивша Югославия. Досега той е носил голяма част от света, но никога преди не е бил тук. Той харесва, казва той - храната е вкусна, достъпна, приятелски настроена и, изненадана от нея, всички говорят много добре английски, така че няма проблем с разбирането.