Slovenka Nataša с група ученици дойде в Загреб. Традиционно в края на всяка учебна година те отиват на еднодневна екскурзия, а тази година главният хърватски град, в който все още не са дошли. Те остават само един ден, но възнамеряват да го използват добре.