HSLS Загреб

На 22. заседание на Общото събрание на град Загреб, проведено в 18. Април 2019. повечето от тях повдигнаха предложението да продадат земя на частна компания, за да обединят повече от една частица в една с цел изграждане на минерални отпадъци и рециклиране на строителни отпадъци.

Възможно е да се използва една и съща частица за инсталиране на трошачка за строителни материали в градско селище. Въпреки противопоставянето на гражданите и местното самоуправление на град Стевенвец, за което многократно се съобщава на терен, на съвета на кмета са взети решения от народните представители на мнозинството.

С този закон изградената железопътна линия също се легализира на същите лотове, които са предмет на продажба. Нуждите на здравен център, детска градина и училище са по-малко приоритетни от минералните складове, които ще намалят качеството на живот на гражданите в западната част на града и ще повлияят на тяхното здраве.