1. Номер на велосипедно място 1.: ГРАДСКИ ГРАД ДОНЖИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАТКО ЛАГИНЯ, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

с пребиваване в квартали: ДОНЖИ ГРАД, ГОРНЖИ ГРАД-МЕДВЕШЧАК, ТРНЖЕ

2. Място на велосипеда 2: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, МЕСЕЧЕН СЪВЕТ НА ЗВЕЗДА TREŠNJEVKA, IX.

ГИМНАЗИЯ, ДОБОЙСКА ​​УЛИЦА ХНУМХ

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

пребиваващи в градски райони: TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-SJEVER

3. Бюро № 3.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK, МЕСЕЧЕН КОМИТЕТ "FERENŠČICA",

IVANIĆGRADSKA 66, ДВОРАНА

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

с пребиваване в квартали: МАКСИМИР, ПЕШЧЕНИЦА-ЖИТНЯК, ПРЕДМЕТИ

4. БРОЙСКО МЯСТО НОМЕР 4.: ГРАД НА НОЕМВРИ НОЕМВРИ ЗАГРЕБ - ЗАПАД, РЕГИОНАЛЕН ОФИС НА НОВИЯ ЗАГРЕБ, АВЕНИЯ

ДУБРОВНИК 12, ПРАВИЛЕН ЕТАЖ ОТ ВРАТА

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

пребиваващи в градски райони: БРЕЗОВИЦА, НОВА ЗАГРЕБ-ИСТОК, НОВА ЗАГРЕБ-ЗАПАД

5. Диалектен номер 5.: Townsville PODSUSED - ВРАПЧЕ, МЕЖСНИ ОДБОР ВРАПЧЕ - ЦЕНТЪР, ИЛИКА ХНУМХ,

УЛИЧНА СГРАДА, НАЛЯВО, ЕТАЖ, ДВУСТАЕН

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

с жилище в кварталите: ЧРНОМЕРЕЦ, ПОДСУСЕД-ВРАПЧЕ, СТЕНВЕВЕЦ

1

6. Бюро № 6 .: ГРАД ГОРНЯ ДУБРАВА, ОБЩИНА ПОЛЯНИЦЕ, ДУБРАВА ХНУМХ,

ВЕЛИКА ДВОРАНА

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

с жилище в градските квартали: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОРНЯ ДУБРАВА

7. Бюро № 7.: ГРАДСКИ КУРС НА СЕСВЕТ, МЕСЕЧЕН КОМИТЕТЕН ЦЕНТЪР, ПРОСТРАНСТВА НА МЕСЕЧНИЯ СЪВЕТ

KARLOVAČKA 2, ТРИ ЛЯВА

избирателите ще гласуват албански националните малцинства

с пребиваване в градския квартал SESVETA

8. Номер на велосипедно място 8.: ГРАДСКИ ГРАД ДОНЖИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАТКО ЛАГИНЯ, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

с пребиваване в квартали: ДОНЖИ ГРАД, ГОРНИЙ ГРАД-МЕДВЕШЧАК, МАКСИМИР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

9. Място на велосипеда 9: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, МЕСЕЧЕН СЪВЕТ НА ЗВЕЗДА TREŠNJEVKA, IX.

ГИМНАЗИЯ, ДОБОЙСКА ​​УЛИЦА ХНУМХ

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

пребиваващи в градски райони: TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-SJEVER

10. : GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ИСТОК, МЕЖСНИ ОДБОР ЗАПРУЖДЕ, ТРГ ИВАНА

MEŠTROVIC 1G, ЕТАЖ, ДВУСТАЕН

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

пребиваващи в градски райони: БРЕЗОВИЦА, НОВА ЗАГРЕБ-ИСТОК, НОВА ЗАГРЕБ-ЗАПАД

11. Бюро № 11.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

с пребиваване в градския квартал PEŠČENICA-ŽITNJAK

12. Цифров номер 12.: GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE, MJESNI ODBOR ВРАПЧЕ - ЦЕНТЪР, ИЛИКА

421, ULIČNI ZGRADA, ПРИЗЕМЛИЕ РАВНО

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

с жилище в кварталите: ЧРНОМЕРЕЦ, ПОДСУСЕД-ВРАПЧЕ, СТЕНВЕВЕЦ

13. Броят на автобусите 13 е: кметство Горбачево, подразделение на DUBRAV, DUBRAVA 49, II.

ТРИ ПРАВО, ДВЕ "С"

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

с жилище в градските квартали: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОРНЯ ДУБРАВА

2

14. Банер номер 14.: ГРАДСКИ КВАДРЪТ НА СЕСВЕТ, МЕСЕЧЕН ЦЕНТЪР, МЕСЕЧЕН ПРОСТРАНСТВО

ODBORA, KARLOVAČKA 2, ТРИ ЛЯВА

избирателите ще гласуват Босненският националните малцинства

с пребиваване в градския квартал SESVETA

15. Място 15.: ГРАД СЕЗЕРЕН, ОБЩИНА VIRGIN, УЛИЦА НА ПЪЛЕНЕТО RUŽIČKE 26,

(ИНОВАЦИИ ОТ НОЖНИЯТ ПЪТ 1), ЮЖНАТА СРЕДА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО, "А"

избирателите ще гласуват черногорски националните малцинства

пребивават в кварталите на града: Брезовица ČRNOMEREC, Дони Град, Gornji Grad-Medveščak, Нови Загреб-изток, Нови Загреб-запад, Podsused-Vrapče, STENJEVEC, Trešnjevka-кана, Tresnjevka-север, TRNJE

16. Бюро номер 16 .: ГРАД ДОНЯ ДУБРАВА, МЕСЕЧЕН СЪВЕТ "ИВАН МАЖУРАНИЧ",

VRPOLJSKA 10, I. ЕТАЖ, ЗАЛА

избирателите ще гласуват черногорски националните малцинства

с местожителство в градски райони: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОРНЯ ДУБРАВА, МАКСИМИР, ПЕШЧЕНИЦА-ЖИТНЯК, ПОДСЛЖЕМЕ, СЕСВЕТЕ

17. Бюро № 17: ГРАД МАКСИМИР, МАКСИМИР, РЕГИОНАЛЕН ОФИС, ПЕТРОВА ХНУМХ

ЕТАЖ, ПРАВО

избирателите ще гласуват чешки националните малцинства

с пребиваване в района на град Загреб

18. Велосипеден номер 18.: CITY CITY DONJI CITY, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ MATKO LAGINJA, STREET TRAVEL

LAGINJE 11

избирателите ще гласуват унгарски националните малцинства

с пребиваване в района на град Загреб

19. Място 19.: ГРАД СЕЗЕРЕН, ОБЩИНА VIRGIN, УЛИЦА НА ПЪЛЕНЕТО RUŽIČKE 26,

(ЗАПИТВАНЕ ОТ НОЖНИЯТ ПЪТ 1), ЮЖНА СТРАНИЦА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО, СТАЯ "Б"

избирателите ще гласуват македонски националните малцинства

пребивават в кварталите на града: Брезовица ČRNOMEREC, Дони Град, Gornji Grad-Medveščak, Нови Загреб-изток, Нови Загреб-запад, Podsused-Vrapče, STENJEVEC, Trešnjevka-кана, Tresnjevka-север, TRNJE

20. Бюро № 20: ГРАД МАКСИМИР, МАКСИМИР, РЕГИОНАЛЕН ОФИС, ПЕТРОВА ХНУМХ

Първи етаж, дневна

избирателите ще гласуват македонски националните малцинства

с местожителство в градски райони: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОРНЯ ДУБРАВА, МАКСИМИР, ПЕШЧЕНИЦА-ЖИТНЯК, ПОДСЛЖЕМЕ, СЕСВЕТЕ

21. Номер на велосипедно място 21.: ГРАДСКИ ГРАД ДОНЖИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАТКО ЛАГИНЯ, OŠ MATKA

LAGUNJE, LINE STREET 13

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

пребивават в кварталите на града: Брезовица ČRNOMEREC, Дони Град, Gornji Grad-Medveščak, Нови Загреб-изток, Нови Загреб-запад, Podsused-Vrapče, STENJEVEC, Trešnjevka-кана, Tresnjevka-север, TRNJE

3

22. Бюро № 22.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

с резиденция в градския площад PEŠČENICA-ŽITNJAK, чието фамилно име започва с букви от A do G

23. Бюро № 23.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

с резиденция в градския площад PEŠČENICA-ŽITNJAK, чието фамилно име започва с букви от H do M

24. Бюро № 24.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

с резиденция в градския площад PEŠČENICA-ŽITNJAK, чието фамилно име започва с букви от N do Ž

25. Място номер 25.: ГРАД ГОРНЯ ДУБРАВА, ДУБРАВА РЕГИОНАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ, ДУБРАВА 49,

ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

пребиваващи в градските райони: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОСПОДЕН ДУБРАВА, МАКСИМИР, ПРЕДМЕТИ

26. Бюро номер 26.: ГРАДСКИ КВАДРАТ СЕСВЕТ, СЕКТОРЕН СЕКТОР, ТРГ ДРАГУТИНА

ДОМЕН 4, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

пребиваващ в област SESVETE, чието фамилно име започва в буквите на A do G

27. Бюро номер 27.: ГРАДСКИ КВАДРАТ СЕСВЕТ, СЕКТОРЕН СЕКТОР, ТРГ ДРАГУТИНА

ДОМИНАНТ 4, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват Рим националните малцинства

пребиваващ в област SESVETE, чието фамилно име започва в буквите на H do Ž

28. Място 28.: ГРАД СЕЗЕРЕН, ОБЩИНА VIRGIN, УЛИЦА НА ПЪЛЕНЕТО RUŽIČKE 26,

(Запитване с камион 1), ЮЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СТАЯ "C"

избирателите ще гласуват словенски националните малцинства

с пребиваване в квартали: ДОНЖИ ГРАД, ГОРНЖИ ГРАД-МЕДВЕШЧАК, ТРНЖЕ

29. Бюро № 29 .: ГРАД МАКСИМИР, РАЙОННА МАКСИМИР, ПЕТРОВА ХНУМХ, 1-ви ЕТАЖ,

ПРАВО НАЗАД

избирателите ще гласуват словенски националните малцинства

с местожителство в градски райони: ДОНЯ ДУБРАВА, ГОРНЯ ДУБРАВА, МАКСИМИР, ПЕШЧЕНИЦА-ЖИТНЯК, ПОДСЛЖЕМЕ, СЕСВЕТЕ

4

30. : GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ИСТОК, МЕЖСНИ ОДБОР ЗАПРУЖДЕ, ТРГ ИВАНА

MEŠTROVIC 1G, ЕТАЖ, ДВУСТАЕН

избирателите ще гласуват словенски националните малцинства

пребиваващи в градски райони: БРЕЗОВИЦА, НОВА ЗАГРЕБ-ИСТОК, НОВА ЗАГРЕБ-ЗАПАД

31. Номер на велосипед 31: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, ПРИРОДЕН ОФИС НА ТРЕШНЬВЕКА, ПАРК

STARA TREŠNJEVKA 2, II. KAT, TWORANA 314

избирателите ще гласуват словенски националните малцинства

пребиваващи в градски райони: ČRNOMEREC, PODSUSED-VRAPČE, STENJEVEC, TREŠNJEVKA-JUG, TREŠNJEVKA-NORTH

32. Място номер 32.: ГРАДСКИ ГРАД ДОНЖИ, МЕСЕЧЕН КОМИТЕТ CVJET TRG, ПРОСТРАНСТВО НА МЕСЕЦ

ODBORA, PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ 3 / 1

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

пребиваващи в градските райони: DONJI GRAD, SUBJECT

33. Бюро № 33.: GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, РЕГИОНАЛЕН ОФИС MEDVEŠČAK,

DRAŠKOVIĆEVA 15, ТРИ ЛЯВА, HALL NO. 19

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с пребиваване в гр. ГОРНИЙ ГРАД-МЕДВЕШЧАК

34. Номер на място 34.: ГРАД СЕЗЕРЕН, ЦЕНТЪР НА ЗАПАДНИЯ ЗАПАД, УЛИЦА ВУКОВЪР ХНУМХА,

IV. KAT, TWORANA 401

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

пребиваващи в градския квартал за поклонение

35. Бюро № 35 .: ГРАД МАКСИМИР, РАЙОННА МАКСИМИР, ПЕТРОВА ХНУМХ, 1-ви ЕТАЖ,

HALL

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с пребиваване в квартал МАКСИМИР

36. Бюро № 36.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, POLUKAT

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с резиденция в градския площад PEŠČENICA-ŽITNJAK, чието фамилно име започва с букви от A do LJ

37. Бюро № 37.: GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ЖИТНЯК, ПОДРУЧНИ УРЕД ПЕШЧЕНИЦА, ЗАПОЛЖСКА

1, POLUKAT

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с резиденция в градския площад PEŠČENICA-ŽITNJAK, чието фамилно име започва с букви от M do Ž

5

38. БРОЙСКО МЯСТО НОМЕР 38.: ГРАД НА НОЕМВРИ НОЕМВРИ ЗАГРЕБ - ЗАПАД, РЕГИОНАЛЕН ОФИС НА НОВИЯ ЗАГРЕБ, АВЕНИЯ

DUBROVNIK 12, III. КАТ, ДВОРАНА

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

в гр. НОВА ЗАГРЕБ-ИСТОК, чието фамилно име започва в буквите на A do LJ

39. БРОЙСКО МЯСТО НОМЕР 39.: ГРАД НА НОЕМВРИ НОЕМВРИ ЗАГРЕБ - ЗАПАД, РЕГИОНАЛЕН ОФИС НА НОВИЯ ЗАГРЕБ, АВЕНИЯ

DUBROVNIK 12, III. КАТ, ДВОРАНА

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

в гр. НОВА ЗАГРЕБ-ИСТОК, чието фамилно име започва в буквите на M do Ž и Област БРЕЗОВИЦА

40. БРОЙСКО МЯСТО НОМЕР 40.: ГРАД НА НОЕМВРИ НОЕМВРИ ЗАГРЕБ - ЗАПАД, РЕГИОНАЛЕН ОФИС НА НОВИЯ ЗАГРЕБ, АВЕНИЯ

DUBROVNIK 12, ЕТАЖ ОТ ВРАТА

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с резиденция в гр. НОВИ ЗАГРЕБ-ЗАПАД

41. Номер на велосипед 41: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, ПРИРОДЕН ОФИС НА ТРЕШНЬВЕКА, ПАРК

ЗВЕЗДА TREŠNJEVKA 2, I. ЕТАЖ, 214 ЗАЛА

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с пребиваване в TREŠNJEVKA-NORTH City Quarter

42. Номер на велосипед 42: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, ПРИРОДЕН ОФИС НА ТРЕШНЬВЕКА, ПАРК

ЗВЕЗДА TREŠNJEVKA 2, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

пребиваващ в градския площад ТРЕШНЕВКА-ЮГ с фамилия, започваща с буквите на A do LJ

43. Номер на велосипед 43: ГРАД ТРЕШНЬВЕКА - СЕВЕР, ПРИРОДЕН ОФИС НА ТРЕШНЬВЕКА, ПАРК

СТАР WINDOW 2, ЕТАЖ

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

пребиваващ в градския площад ТРЕШНЕВКА-ЮГ с фамилия, започваща с буквите на M do Ž

44. Бюро № 44.: GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC, РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЧРНОМЕРЕК, TRG FRANCUSKA

REPUBLIKE 15, НАЛЯВО

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с пребиваване в квартал ČRNOMEREC

45. Броят на автобусите 45 е: кметство Горбачево, подразделение на DUBRAV, DUBRAVA 49, II.

КАТ ЛИЖЕВО, ДВОРАНА "АБ"

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с резиденция в кметството на ДОНЯ ДУБРАВА

6

46. Броят на автобусите 46 е: кметство Горбачево, подразделение на DUBRAV, DUBRAVA 49, II.

КАТ ЛИЖЕВО, ДВОРАНА "АБ"

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с резиденция в гр. ГОРНЯ ДУБРАВА

47. Номер на мястото за велосипеди 47: подразделение Townsville - порта, подразделение на SUSEDGRAD, SEALING 2,

Първи етаж, голяма дневна стая

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с жилищна сграда в гр. СТЕНЕВЕЦ

48. Номер на болта 48.: GRADSKA ČETVRT PODSUSED - ВРАПЧЕ, РЕГИОНАЛЕН ОФИС SUSEDGRAD, SIGETJE 2, III.

КАТ, СТАЯ 316

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

в гр. ПОДСУСЕД-ВРАПЧЕ

49. Бюро № 49.: ГРАД СЕСВЕТ, МЕСЕЧЕН КОМИТЕТЕН ЦЕНТЪР, ТРГ ДРАГУТИНА ДОМЯНИЧА

6, DVORANA, I. KAT

избирателите ще гласуват сръбски националните малцинства

с пребиваване в градския квартал SESVETA

50. Място номер 50 .: ГРАД ЗАГРЕБ, СГРАДА НА ГРАДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЗАГРЕБ, ТРГ СТЕПАНА

RADIĆA 1, ЗАПАДЕН ВХОД

избирателите ще гласуват австрийски, български, немски, полски, Ruthenian i руски националните малцинства

с пребиваване в района на град Загреб

51. Място номер 51 .: ГРАД ЗАГРЕБ, СГРАДА НА ГРАДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ЗАГРЕБ, ТРГ СТЕПАНА

RADIĆA 1, ЗАПАДЕН ВХОД

избирателите ще гласуват словашки, италиански, турски, украински i еврейски националните малцинства

с пребиваване в района на град Загреб