Черногорски флаг

От общия брой гласували 1173 на черногорското гражданство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 63, т.е. 5,37%, гласуваха, като избирателите 63 гласуваха, т.е. Валидните списъци са 5,37 или 63%.

Изборите не бяха напрегнати, защото бяха номинирани само кандидати от 25 и толкова много от тях бяха избрани в черногорския съвет за национално малцинство в Загреб. Това са техните имена:

1.PETAR POPOVIĆ
2. НИКОЛА МИШКОВИЧ
3. МИЛАН БУНЧИК
4. МИЛАНКА БУЛАТОВИЧ

5. ДАНИЛО БУНЧИК
6. ДАНИЛО ИВЕЗИЧ
7. МИЛО БАНОВИЧ
8. ЗОРАН ДРАШКОВИЧ

9. БРАНКО КЛИКОВАК

10. НАТАША МУСИЧ
11. БОЖИДАР ПОПОВИЧ
12. НАТАША РАШОВИЧ БОДИШ

13. Маша Савичевич
14. МАРКО БОГДАНОВИЧ

15. ВИКТОРИЯ БОЖИЧЕВИЧ

16. ДУШАН МИШКОВИЧ
17. МУРАТ МЕКИЧ
18. JADRANKA ŠINCEK
19. БОЖИДАР ЯВАНОВИЧ
20. ANANIJE STOJOVIĆ
21. САВА БОГДАНОВИЧ
22. МАРИЦА ХОРВАТ
23. ЕМИЛЯН НЕШКОВИЧ

24. МИРО ДАЖОВИЧ
25. БРАНИСЛАВ РАДУЛОВИЧ