От общия брой на избирателите 677 на чешко гражданство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 70, т.е. 10,34%, гласуваха за гласуването, като избирателите 70 гласуваха, т.е.

Валидните списъци са 70 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%. Кандидатите на 25 бяха номинирани на изборите, тъй като много от тях бяха избрани в Съвета на чешките национални малцинства в Загреб, така че само гласуването беше формалността, която потвърди тези имена:

1. JURAJ BAHNIK
2. AGNEZA FOFONJKA
3. JARMILA HANUŠKA
4. МИРОСЛАВ ХОРИНА
5. МАРИНА КОЛАЧЕК НОВОСЕЛ

6. MAJA BURGER
7. ВИКТОР ХУСАК
8. OTO KOLAČEK
9. АЛЕНКА ШТОКИЧ

10. JARMILA KOZAK MARINKOVIĆ

11. АЛЕН НОВОСАД
12. ТОМИСЛАВ РОРБАХ
13. JARUŠKA BIČEK

14. ИВАН ДАНГ
15. JAN KOLAČEK
16. JAROMIL KUBIČEK
17. DRAŽEN MACHAČEK
18. Лидия Прохаска
19. Мирослав Гелер
20. VLASTA POŠTOLKA
21. ADOLF TOMEK
22. ВИЕКОСЛАВ БУКАЧ
23. МАРТИНА МАРИНКОВИЧ ПЛЕХАТИ

24. МАРИЯ БУКОВАК
25. ДЖУРДИЦА РАЙИЧ