Унгарски флаг

От избирателите 685 с унгарско гражданство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 87, т.е. 12,70%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 87, т.е.

Валидните списъци са 87 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%. Унгарците кандидатстваха за толкова кандидати, колкото влязоха в Съвета на унгарското национално малцинство в Загреб. Това са техните имена:

1. ZOLTAN BALAŽ-PIRI

2. ЗСУЗСА КСАНИИ
3. ATILA VARGA
4. МАРГИТ СЗАБО

5. FERENCNE RANOGAJEC
6. JÓZSEF GUZSVÁNY
7. ESZTER PETKOVIĆ
8. ANNAMARIA ŠEHTEL MOLNAR

9. КАТАЛИН МАРТА СВАГУША

10. ХАЙНАЛКА ДРАГАНИЧ

11. FERENC KOVÁCS
12. ТИБОР ЛИТВЕЙ
13. JÓZSEF PETRIK

14. МАРТА ДЖЕБА
15. LASZLO KOISS
16. LAJOS SZIROVICZA
17. TIBOR VARGA
18. BEATA KOVÁCS
19. JULIANNA GREAT VARJAS

20. Калман Кули
21. MARIJANA SELMAN
22. МАГДОЛНА КОВАЧ
23. ANA SEKEREŠ RUKAVINA

24. KORNELIA CRNJAC
25. ROKUŠ KALAPIŠ