Македонски флаг

От избирателите 1199 на македонско гражданство, включени в избирателния списък в Загреб, избирателите на 170, т.е. 14,18%, гласуваха за гласуването, като избирателите 170 гласуваха, т.е.

Валидните списъци са 168 или 98,82%. Невалидни бюлетини с 2 или 1,18%. Тези кандидати са избрани за член на Съвета на македонските национални малцинства:

1.GORAN ANDONOSKI
2. ТИНКА БАРБУТОВ КРСТЕВА

3. OLGA ČIČEK
4. НИКОЛЧЕ ЦВЕТАНОВСКИ
5. ИВАН ДИМОСКИ
6. ИРАН АНГЕЛОВА-ПОПРЖАН

7. ЛЮБИНКА БАМБИР
8. ЗОРАН БОГДАНОВСКИ
9. НАУМ JOVANOSKI

10. ЕЛИЗАБЕТА ПЛАНИНИЧ

11. БРАНКО РИСТОВСКИ

12. KATERINA ZEKOVIĆ

13. СПОМЕНКА ДЕМНЕВА

14. СТОЙЧЕ КОМЕТСКИ

15. Янгел Малинов
16. БЛАГОЖА МИРЧЕВСКИ

17. АНА ГОЛЕНКО
18. ДАРКО РАДЕВСКИ

19. ЗОРИЦА ВЕЛИНОВСКА

20. ТОДЕ ЧУЧУКОВСКИ

21. ГОРДАНА КОЛЕСКИ

22. ДАНИЕЛ ЛАЗОВ
23. ВЛАДЕ МАЛЕЧКОВ

24. ГОРДАНА СТОЙКОВ

25. МОНИКА КОРДИЧ