Знамето на ромите

От избирателите на 2195 на ромска националност, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите 456, т.е. 20,77%, гласуваха за гласуването, като избирателите 456 гласуваха, т.е. 20,77%, според бюлетините.

Валидните списъци са 415 или 91,01%. Невалидни бюлетини с 41 или 8,99%.

За членовете на Съвета на ромското национално малцинство в Загреб за първи път бяха избрани всички кандидати от един списък (Ромска мечта).

1. СЕНАД АХМЕТОВИЧ
2. NEĐATIN KAMBEROVSK

I3. Анка Далиповски
4. HALIDA ALIJAGIĆ
5. РАМАН ФАЗЛИЕВСКИ
6. РАДЕ ДЕМИРОВИЧ
7. SINIŠA-SENAD MUSIC
8. OSMAN BAJRIĆ
9. ŠAHA ZAHIROVIC

10. HARIJETA VONIĆ

11. ЯСМИН БАЖРИЧ

12. СУЗАНА КРЧМАР

13. АНЕСА ШАБАНИ

14. ALEN TAHIRI

15. НУРА ИСМАИЛОВСКИ

16. ZIJAD OSMANOVIĆ

17. БИСЛИМ ГАШИ
18. RAMIZ AJDIN

19. Ибрахим Исмаиловски

20. КЛАУДИЯ ЯШАРЕВСКИ

21. ПАШАНА ШЕЧИЧ
22. СЕНАД БАЙРИЧ

23. АРДИЖАН ГАШИ

24. МИРВЕТА ГАШИ

25. ŠEMSA ŠEČIĆ