Slovenska zastava

От общия брой на избирателите 1887, включени в избирателния списък, избирателите на 111, т.е. 5,88%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 111, т.е. 5,88% според бюлетините.

Валидните списъци са 110 или 99,10%. Невалидни бюлетини с 1 или 0,90%.

На изборите точно толкова кандидати бяха номинирани, тъй като бяха избрани в Словенския национален съвет на малцинствата в Загреб. Ето имената им:

1. ЛУКА ХРИБАР

2. БОРУТ ГУЛИЧ

3. IRENA ŠONC
4. АЛОЖЗ КРАМАР ХНУМХ. ИВАН КУНЕЙ

6. МИРОСЛАВА-МАРИЯ БАХУН

7. СТАНКА ХЕРАК
8. АНТОН ЛАХ
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. ДАРКО ШОНЦ
11. ХЕДВИКА ЧЕРАНИЧ
12. МАРЖАН ДИРНБЕК
13. ПОЛОНА ЮРИНИЧ
14. РОЛАНДО НИКЧЕВИЧ
15. МАТИЯ ГУЛИЧ
16. OLGA TKALČEC
17. КАТАРИНА ФЪРЖАН
18. СИЛВЕСТЕР КМЕТИЧ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. НАДА ГАЙДАРОВ
23. МАРИЯ АНА НЕМЕК
24. СТАНКИКА НОВКОВИЧ
25. КАТАРИНА-БОЖИЦА ЛАТИНЧИЧ