От всички избиратели на 31 на австрийското национално малцинство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 3, т.е. 9,68%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 3, т.е. 9,68%, според бюлетините. Валидните списъци са 3 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

БРУНО БЕЛЯК и неговият заместник, НИВЕС БЕЛЯК, бяха единствените кандидати, които спечелиха победата с лекота, спечелили всичките три гласа, и ще представляват австрийското национално малцинство в Загреб.