Български флаг

От общо 93 избиратели от българското гражданство, записани в избирателния списък в Загреб, избирателите на 2, т.е. 2,15%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 2, т.е. 2,15% според бюлетините.

Валидните списъци са 2 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

Така РАШКО ИВАНОВ, неговият заместник PRVAN PRVANOV, стана представител на българското национално малцинство в град Загреб с гласовете си, защото предполагаше, че е гласувал, когато те вече са участвали.