Флаг на Полша

От всички избиратели на 123 на полското национално малцинство, включени в избирателния списък в Загреб, избирателите на 48, т.е. 39,02%, гласуваха, от които гласуваха избирателите 48, т.е. 39,02%, според бюлетините. Валидните списъци са 48 или 100,00%. Невалидни бюлетини с 0 или 0,00%.

От всички избори за национални малцинства в Загреб това бяха всеобхватните избори и резултатът беше голям, особено в сравнение с избухването на други национални малцинства.

WALENTYNA LONČARIĆ и нейният заместник EWA MAJSTOROVIĆ и JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA и нейният заместник IZABELLA GLAVIĆ очевидно са имали много активна кампания, когато бяха привлечени дори от 40 на Полша. Lončarić и Majstorović победиха 27 гласове, докато техните съперници взеха 21 глас.